Σπίτι

Αναβάθμιση Ενεργειακή Στα Πλαίσια της Ανακαίνιση Σπιτιού

Αναβάθμιση Ενεργειακή Στα Πλαίσια της Ανακαίνιση Σπιτιού

Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η μείωση της κατανάλωσης πόρων για την ψύξη – θέρμανση του ακινήτου κατά την ανακαίνιση σπιτιού.

Τα βήματα πριν την ενεργειακή αναβάθμιση ενός ακινήτου, είναι:

  1. Λεπτομερής αποτύπωση του ακινήτου και έκδοση ενεργειακής μελέτης από πιστοποιημένο μηχανικό
  2. Σύνταξη τεχνικού και οικονομικού προϋπολογισμού
  3. Εφαρμογή των προτεινόμενων επεμβάσεων
  4. Νέα ενεργειακή μελέτη.

Οι εργασίες/επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα σπίτι, στα πλαίσια αυτής της ανακαίνισης, έχουν ως ακολούθως:

  • Εξωτερική θερμοπρόσοψη

Είναι εκείνο το σύστημα που εφαρμόζεται στην εξωτερική επιφάνεια ενός κτηρίου και δεν επιτρέπει την διακοπή της θερμομόνωσης λόγω των διαφορετικών δομικών στοιχείων του. Στην επιλογή των κατάλληλων υλικών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενεργειακή μελέτη του ακινήτου, η χρήση, το έτος κατασκευής του και η τοποθεσία του, καθώς και το είδος της κατασκευής του.

  • Τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης

Τα ενεργειακά κουφώματα ή θερμοδιακοπτόμενα, αποτελούν την εξέλιξη των “ψυχρών” και διαθέτουν ένα ειδικό θερμομονωτικό υλικό (πολυαμίδιο), το οποίο διαχωρίζει τα προφίλ σε δύο τμήματα (εξωτερικό & εσωτερικό) και αποτρέπουν τις απώλειες θερμότητας. Στα συγκεκριμένα κουφώματα, για μέγιστη απόδοση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται διπλοί υαλοπίνακες, με ενδιάμεσο κενό μεταξύ τους.

  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης

Η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης ενός κτηρίου, κεντρικό ή αυτόνομο, αφορά στην αντικατάσταση του λέβητα και του καυστήρα με νέο υψηλότερης απόδοσης, αντικατάσταση των καλοριφέρ, τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, και μόνωση των υφιστάμενων σωληνώσεων.

  • Μόνωση της ταράτσας

Υπάρχουν δύο είδη μονώσεων που μπορεί να γίνουν σε μια ταράτσα, η θερμομόνωση και η υγρομόνωση ή στεγανοποίησή της. Με την πρώτη κατηγορία, που γίνεται είτε με την χρήση θερμομονωτικών βαφών, είτε με την χρήση θερμομονωτικών πλακών, εξοικονομείται ενέργεια στο υποκείμενο διαμέρισμα, ενώ με την δεύτερη κατηγορία, εξασφαλίζεται η προστασία του από τυχόν υγρασίες και εισροή ομβρίων υδάτων. Η δεύτερη κατηγορία μόνωσης, γίνεται με επαλειφόμενα στεγανωτικά υλικά ή ασφαλτόπανα.

Τα οφέλη που προκύπτουν μετά από μια τέτοιου είδους ανακαίνιση σπιτιού είναι αρκετά, με κυριότερα την αύξηση της αξίας του ακινήτου, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τους μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος και κατανάλωσης καυσίμων.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι ένα νέο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον” σχεδιάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών σε όλη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. Ευρώ και αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του έτους 2019.

You Might Also Like